ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

ЕНЕРГИЯ

РЕШЕНИЯ ОКОЛНА СРЕДА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Докато енергията е от съществено значение за съвременното общество, повечето първични източници са неустойчиви. Настоящият микс от горива е свързан с множество въздействия върху околната среда, включително глобално изменение на климата, киселинен дъжд, консумация на прясна вода, опасно замърсяване на въздуха и радиоактивни отпадъци. Възобновяемата енергия има потенциал да отговори на търсенето с много по-малък отпечатък върху околната среда.

КНИГИ