ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

ФИЗИЧЕСКО
И ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ

РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

За да се подобри здравето на хората в глобален мащаб, е необходимо да се работи не само върху лечението на болестите, но и върху разрешаването на други проблеми в обществото, икономиката и околната среда. От значение са превантивните мерки – чрез предотвратяване на излагане на опасности, които причиняват заболяване или нараняване, промяна на нездравословно или опасно поведение, което може да доведе до заболяване или нараняване, и увеличаване на устойчивостта към тях.

ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ

КНИГИ