ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

МИР И РАЗБИРАТЕЛСТВО

РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Справянето с глобалните предизвикателства като конфликти, тероризъм, насилие, войни и политическа нестабилност изисква комплексен и интегриран подход, както и целенасочени действия на различни нива. Необходимо е да се анализират и подбират разнообразни стратегии – от насърчаване на диалога и дипломацията до укрепване на международното сътрудничество и контрол върху оръжията. Необходим е и силен акцент върху образованието и осведомеността, като се насърчава толерантността и разбирателството.

КНИГИ