ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

АНТИКОРУПЦИЯ

РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

В свят, пълен с възможности за избор, всяка покупка, която правим, изпраща мощно послание за бъдещето, което си представяме. С нарастващата загриженост относно влошаването на околната среда, икономическите различия и напрежението в обществото, ролята на потребителите никога не е била толкова важна. Тук не става въпрос само за закупуване на продукти; а също и за съгласуване на нашия избор с нашите ценности, и поемане на ангажимент към планетата.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАВИЦИ

КНИГИ