ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

ПЛАСТМАСА

РЕШЕНИЯ ОКОЛНА СРЕДА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Разпределението на пластмасовите отпадъци е силно променливо в резултат на определени фактори като вятър и океански течения, география на бреговата линия, градски райони и търговски пътища. Човешкото население също играе роля в това и служи като средство за разпространение на организми до отдалечени брегове, които не са тяхната естествена среда. Отделните страни предприемат действия за справяне със замърсяването с пластмаси и морските отпадъци и за ускоряване на прехода към кръгова и ефективна по отношение на ресурсите пластмасова икономика.

КНИГИ