ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

ПРЕГОВОРИ ЗА КЛИМАТА

РЕШЕНИЯ ОКОЛНА СРЕДА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Изменението на климата се случва сега и това е най-сериозната заплаха за живота на нашата планета. В основата на всички решения за изменението на климата е намаляването на емисиите на парникови газове, които трябва да достигнат до нула възможно най-скоро. Горите и океаните също играят жизненоважна роля в регулирането на климата. Увеличаването на естествената способност на горите и океаните да абсорбират въглероден диоксид също може да помогне за спиране на глобалното затопляне.

КНИГИ