ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

ВОДА

РЕШЕНИЯ ОКОЛНА СРЕДА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Водните ресурси са жизненоважни за националната сигурност на всяка страна. Екстремните наводнения и суши през последните години, дължащи се на глобалните климатични промени, пораждат много сериозни опасения и изискват планиране и прилагане на стратегически решения. Въпреки че някои човешки дейности допълнително изострят водната криза, хората работят и върху нови технологии за опазване на прясна вода. Решенията за справяне с недостига на вода включват язовири и резервоари, събиране на дъждовна вода, акведукти, обезсоляване или повторно използване на водата.

КНИГИ