ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Бедност

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Бедността е състояние или състояние, при което човек няма финансови ресурси и основни неща за определен стандарт на живот. Тя е остър глобален проблем, защото милиони хора по света живеят под прага на бедността, изправени пред ежедневни трудности за осигуряване на основни нужди като храна, вода и убежище. Този проблем довежда до редица отрицателни последствия – здравни проблеми, социална изолация, намалено качество на живот и увеличаване на престъпността.

КНИГИ