ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Физическо и
психическо здраве

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Правото на здраве е признато във всички международни и регионални споразумения. То представлява правото на всеки да се радва на благата на живота, които са необходими, за да остане активен. Включва услугите в здравеопазването, както и условията, които го определят – достъп до безопасна питейна вода, подходящи санитарни условия и подслон, подходяща храна, здравословни условия на работа и чиста околна среда, достъп до образование и информация, свързани със здравето.

ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ

КНИГИ