ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.
Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Климатични промени 02

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

През последните 50 години тези промени се случват по-видимо и по-бързо. В същото време, учените в световен мащаб вече имат инструментите и разработват прецизни климатични модели, които, могат да предскажат промените в климата. Тези модели доказват, че парниковите газове, които човечеството генерира, влияят неблагоприятно на климата на Земята и предизвикват нейното затопляне.

В резултат от увеличаването на парниковите газове в атмосферата, по-малко от енергията, която Земята получава от слънцето, се връща обратно в космоса и това води до трайно затопляне на нейния климат. Дори ако спрем изпускането им днес, негативните климатични промени ще продължат още векове наред.

КНИГИ