ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

МИГРАЦИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Човешката миграция е движението на хора от едно място на друго с намерение да се установят, постоянно или временно, на ново географско място. Миграцията и разселването са актуални и значими проблеми в световен мащаб, които оказват влияние върху милиони хора, региони и общества. Светът се сблъсква със значителни предизвикателства, свързани с голямото количество мигранти и бежанци, които търсят убежище и по-добър живот в развитите страни.

КНИГИ