ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Образование

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Образованието освобождава интелекта, отключва въображението и е фундаментално за самоуважение. В днешния бързо променящ се свят образованието стои в основата на множество направления: на личностното развитие, икономическия растеж и обществения прогрес. . Ученето е от полза за всяко човешко същество и гарантирането, че всеки човек има достъп до качествено образование, не е просто морален императив, а необходимост за бъдещото благополучие и просперитет на човечеството.

КНИГИ