ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Пластмаса

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Пластмасата стои зад многобройни технологични постижения и огромен набор от продукти, създавайки значими ползи за обществото. Поради разнообразието, гъвкавостта, ниската цена и издръжливостта им, тяхната глобална употреба днес надхвърля повечето други изкуствени материали в почти всички индустриални сектори. Тъй като бързо нарастващото производство на пластмасови продукти за еднократна употреба надхвърля способността на света да се справи с тях, замърсяването се превръща в един от най-неотложните екологични проблеми.

КНИГИ