ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАВИЦИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Потребление е какво купуваме и използваме, за да се чувстваме добре и удовлетворени. Това е потребност актът на използване на ресурси за задоволяване на настоящите нужди и желания. Разглежда се в контраст с инвестирането, което е харчене за придобиване на бъдещ доход. Потреблението е основно понятие в икономиката и се изучава и в много други социални науки. От друга страна, консуматорството е обществен феномен, в който целите на много хора включват придобиването на стоки и услуги извън тези, които са необходими за оцеляване или за традиционно показване на статус.

КНИГИ