ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

Вода

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Водните ресурси са жизненоважни за националната сигурност на всяка страна. Замърсителите въздействат върху приемните води по много начини: въздушни отлагания, селско стопанство, преливане на канализационни тръби, оттичане на дъждовни води и хидроложки промени. Излишъкът от хранителни вещества може да идва от селското стопанство, градския оток и пречистването на отпадъчни води и да причинява проблеми с качеството на водата, като прецъфтяване на водорасли и измиране на риба.

КНИГИ