ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОГРАМА

2024

Прожекция - 29.02 - 15:00

София, Арена София

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Прожекция - 29.02 - 18:00

София, Арена София

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Прожекция - 1.03 - 10:00

София, Арена София

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Прожекция - 1.03 - 12:00

София, Арена София

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Прожекция - 1.03 - 14:00

София, Арена София

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Прожекция - 1.03 - 16:00

София, Арена София

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Прожекция - 2.03 - 10:00

София, Арена София

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Прожекция - 2.03 - 12:00

София, Арена София

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Прожекция - 2.03 - 16:00

София, Арена София

МИНАЛО СЪБИТИЕ

2024

Прожекция – 29.02 – 15:00

София, Арена София

Прожекция – 29.02 – 18:00

София, Арена София

Прожекция – 01.03 – 10:00

София, Арена София

Прожекция – 01.03 – 12:00

София, Арена София

Прожекция – 01.03 – 14:00

София, Арена София

Прожекция – 01.03 – 16:00

София, Арена София

Прожекция – 02.03 – 10:00

София, Арена София

Прожекция – 02.03 – 12:00

София, Арена София

Прожекция – 02.03 – 16:00

София, Арена София