ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Demo event
25.02.2024 10:55 - 22:00

Локация

Дата и час

2024-02-25 10:55

Вземи своя билет сега

Общи условия за посещение

 

 • Този билет важи единствено за мястото, датата и часа, изписани върху него.
 • Организаторът си запазва правото за промяна в програмата.
 • Организаторът не носи отговорност за забравени, загубени, повредени или откраднати лични вещи.
 • Организаторът не носи отговорност за инциденти, предизвикани по вина на пострадалия или вследствие на неспазване или пренебрегване на указанията на служителите.
  Организаторът има право да:
  • Обработва Вашите лични данни;
  • Откаже право на достъп или прекрати посещението Ви, ако нарушавате правилата за посещение;
  • Ви снима и/или записва на видео за рекламни цели;
  • Използва тези снимки и видеоклипове на официалния си уебсайт, в профилите си в социалните мрежи и в други маркетингови материали.
   Посетителят поема задълженията да:
   • Спазва Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Центъра за визуална наука „Калейдоскоп“, публикувани на www.kscope.space
   • Носи пълна отговорност за всички причинени от него повреди.
   • Спазва инструкциите на персонала.
   • Се отнася с уважение към екипа и другите посетители.
   • Изключи телефона си или да го постави на тих режим.
   • Не внася храни или напитки.
   • Не внася оръжия или опасни предмети.
   • Забранено е влизането на лица под въздействието на алкохол или наркотици.
   • Забранено е влизането на деца под 12 години.
   • Отговорност за поведението на непълнолетни лица носят техните придружители.
   • Не пуши, не пие, не изхвърля отпадъци, не тича, не се катери и не се бута.

    Стандартен
    билет