ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ЗА НАС

ИСТОРИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е лидер в образованието по устойчиво управление в България. Като една от най-интересните и привлекателни дестинации за обучение екипът му продължава да търси начини и възможности за популяризиране на темите за баланса между социалния, екологичния и икономическия стълб на устойчивото развитие измежду неспециализирана и по-широка аудитория.

От друга страна, навлизането на дигиталното и иновативно образование се случва навсякъде по света, вкл. и в средното образование в България, но за съжаление, висшите училища все още не се възползват от неговия огромен потенциал и предимства.

Ето защо, екипът на ФЕБ фондация и ESG Lab към Стопански факултет планира да закупи мобилна инсталация във формата на купол със специализирано 3D мапинг оборудване. Куполът ще бъде първата научна и информационна инсталация в областта на устойчивото развитие и Глобалните цели в България. Тези пърформанси са новаторски модел, базиран на изживяването на посетителите. Изградени са чрез 3D mapping технология, режисирани от екипи от преподаватели от факултета и творчески екипи от 3D артисти, като комбинират цифрови изображения, движения и музика,

Мобилният център за визуални науки представя 3D потапяща се изложба под формата на цифрови изображения, движения и музика, което е новаторски модел, базиран на изживяването на посетителите. Силното смесване при представянето на данни, свързани с устойчивото развитие и storytelling с новата техника подклажда интереса към глобалната околна среда, социалните и икономически рискове и положителните решения, които са доказани и достъпни.

ИСТОРИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Мобилният център за визуална наука представя 3D потапящи се изложби под формата на цифрови изображения, движения и музика, което е новаторски модел, базиран на изживяването на посетителите. Силното смесване при представянето на данни, свързани с устойчивото развитие и storytelling с новата техника подклажда интереса към глобалната околна среда, социалните и икономически рискове и положителните решения, които са доказани и достъпни.

От друга страна, навлизането на
дигиталното и иновативно образование се
случва навсякъде по света, вкл. и в средното
образование в България, но за съжаление,
висшите училища все още не се възползват от
неговия огромен потенциал и предимства.

Ето защо, екипът на ФЕБ фондация и ESG Lab към Стопански факултет планира да закупи мобилна инсталация във формата на купол със специализирано 3D мапинг оборудване. Куполът ще бъде първата научна и информационна инсталация в областта на устойчивото развитие и Глобалните цели в България. Тези пърформанси са новаторски модел, базиран на изживяването на посетителите. Изградени са чрез 3D mapping технология, режисирани от екипи от преподаватели от факултета и творчески екипи от 3D артисти, като комбинират цифрови изображения, движения и музика,

Стопанският факултет на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ е лидер в
образованието по устойчиво управление в
България. Като една от най-интересните и
привлекателни дестинации за обучение екипът му
продължава да търси начини и възможности за
популяризиране на темите за баланса между
социалния, екологичния и икономическия стълб на
устойчивото развитие измежду
неспециализирана и по-широка аудитория.

ФЕБ ФОНДАЦИЯ

Фондацията “ФЕБ” е юридическо лице с идеална цел, учредена от проф. Георги Чобанов през 2016 г. Тя подпомага развитието на Стопански факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски” и осъществява дейност в обществена полза. Фондацията се стреми да постигне следните цели:

  • Подпомагане развитието на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
  • Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, техниката и технологиите
  • Утвърждаване и разпространение на идеята за “устойчиво развитие” и нейното обогатяване

ПАРТНЬОРИ

СЪОРГАНИЗАТОРИ

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ