ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

КОРУПЦИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

Корупцията засяга различни аспекти на обществения живот: здравеопазване, образование, опазване на околната среда и мн. др. Води до значителни загуби за хората и обществото. Разрушава демократичните ценности и намалява шансовете за устойчиво бъдеще. Тя пренасочва средства, предназначени за решаване на важни обществени проблеми и лишава хората от възможност за по-добър живот. Въпреки обезпокоителния й мащаб, колективните усилия на хората могат да допринесат за нейното преодоляване и елиминиране.

КНИГИ