ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ПРОЕКТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

СВЕТЪТ В РИСК

НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ

Всеки информационен лист представя кратка теоретична информация, както и преглед на актуалното състояние на темата според водещи световни научни, изследователски и доказани международни институции и организации.

Пълният информационен лист
може да изтеглите от тук.

АНТИКОРУПЦИЯ

РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ОКОЛНА СРЕДА

В днешния бързо глобализиращ се свят корупцията застрашава икономическия растеж, възпрепятства развитието на справедливи общества и застрашава върховенството на закона. Това е предизвикателство, което надхвърля границите и засяга общности и нации на всички нива и от всички региони. Признавайки отрицателното въздействие на корупционните практики, правителства, организации и отделни лица по целия свят се стремят да намерят ефективни решения за ограничаване на тази заплаха.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАВИЦИ

КНИГИ